مجله سوره شماره دوازدهم دوره چهارم

شماره مطلب:
2659

مجله سوره شماره دوازدهم دوره چهارم

مفهوم مدرن آزادی، با خودبنیادی بشر و اعراض آن از نور هدایت وحی، محقق گردیده و بر همان مبنا تداوم یافته است.

مفهوم جدید آزادی با لذات غیردینی است.

بشر، موجودی خداپرست و کمال جو است، جوهر معنوی بشر (فطرت) عهدی ازلی با حق و حقیقت دارد.

 

پیوست حجم
71.12.pdf 4.37 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X