مجله سوره شماره دهم دوره سوم

شماره مطلب:
2626

مجله سوره شماره دهم دوره سوم

انسان، مختار است اما آزادی اش مقدم بر حقیقت و عدالت نیست؛ و اگر چنین باشد، آزادی حق انسان نیست، تکلیف اوست.

آزادی حق انسان نیست بلکه تکلیف اوست در برابر حقیقت و عدالت.

 

پیوست حجم
70.10.pdf 5.81 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X