شهید آوینی
نتیجه استخاره:   حتما انجام بده
نتیجه کلی:   بسیار خوب است بشرط آنکه مسائلتان را همه جا عنوان نکنی که بعضی تحمل ندارند که ...
نتیجه ازدواج:   بسیار خوب است توصیه های بالا را جدی بگیرید و صدقه بدهید.    
نتیجه معامله:   معامله پر منفعتی است ولی قبل از انجام اسرار آنرا با کسی در میان نگذارید.    
سوره:  
13
رعد
آیه:   1
صفحه:  
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  


  >>> پاسخ مراجع درباره استخاره‌های اینترنتی + نکاتی پیرامون استخاره سایت شهید آوینی
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved