فیلم مستند
مستند محصول مرگبار

مردم آمریکا هرگز گمان نمی کردند که ویتنام روزی مبدل به بزرگ ترین منجلاب نظامی و اقتصادی کشورشان شود و سیاستمداران واشنگتن مجبور شوند هست و نیستشان را بر روی میز جنگ ویتنام به قمار بگذارند. شروع این اشتبه بزرگ به سال ۱۹۵۴ باز می گشت ...

مستند آقای سفیر

ضنفر رکن آبادی دیپلمات و سفیر سابق ایران در بیروت بود که سال های زیادی را در خدمت به نظام اسلامی و در جبهه سیاسی به سر برد. فاجعه منا با همه تلخی هایی که داشت یک حادثه دیگر را هم رقم زد و آن، مفقودی و سپس خبر جان باختن رکن آبادی بود؛ مسئولان سعودی ابتدا منکر ورود او به عربستان شده بودند ولی ...

مستند فصل انتخاب - قسمت پنجم

این برنامه شامل چند آیتم مختلف از جمله گفت وگو با معتمدان انتخابات، دانش آموزان، کارشناسان، نخبگان و مردم عادی است. در این قسمت و در بخش نخست یعنی گفت وگو با معتمد انتخاباتی ...