نتیجه استخاره:   حتما انجام بده
نتیجه کلی:   بسيار خوب است از مشكلات نهراسيد اين كار ارزش زحمت را دارد با توكل بخدا انجام دهيد.
نتیجه ازدواج:   مورد خوب و مناسبي است از مشكلات هم نترسيد ارزشش را دارد ابتداي زندگي هم اختلافاتي ديده مي شود ولي همه حل مي شود با توكل بخدا اقدام كنيد.    
نتیجه معامله:   سود خوبي خواهيد كرد و بعد از آن است كه ديگر مشكلات و زحمتهايي كه كشيده ايد بنظرتان نا چيز مي آيد با توكل بخدا اقدام كنيد.    
سوره:  
73
مزمل
آیه:   20
صفحه:   575 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved