مستند «عطش آزادی» روایتی است از رنج مردم کشمیر طی همه این سال ها؛ در این فیلم شاهد گفت وگو با برخی فعالان سیاسی کشمیری، مردم رنج دیده و نیز تصاویری از مبارزات کشمیری ها با نیروهای نظامی و عوامل سرکوب گر خواهیم بود...