سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی در قالب برنامه «روشنا»، جمعه این هفته روی آنتن می رود.این برنامه شامل بخش سوم سخنرانی رحیم پور ازغدی با موضوع «جمهوریخواهی دینی، جمهوریخواهی غیر دینی» است که فروردین ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است...