بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

- پاورقى - .
بـه خـواسـت خـدا شـرح بـيـشتر درباره آفرينش ((جن )) و خصوصيات اين مخلوق در تفسير 1- سوره جن خواهد آمد.
شـرح بـيـشـتـر ايـن مـطـلب را ذيل آيات 22 سوره حديد و 30 سوره شورى و 165 آل عمران 2- مطالعه فرمائيد.
مـنـظـور از ((رقـيـه )) دعـاهائى است كه مى نويسند و افراد براى جلوگيرى از چشم زخم با 3- خودنگه مى دارند و آن را ((تعويذ)) نيز مى گويند.
سوره هود (11) آيه 114 .
4- احتمال ديگرى در تفسير اين آيه داده شده كه در ذيل آيه 6 سوره تكوير ذكر گرديد .
5- ((حمير)) قبيله اى بود از قبايل معروف ((يمن )) .
6- ايـن كوره هاى آدم سوزى كه به دست يهود به وجود آمد احتمالا نخستين كوره هاى آدم سوزى 7- درطـول تـاريخ بود, ولى عجب اين كه اين بدعت قساوت بار ضد انسانى سرانجام دامان خود يهود راگـرفـت , و چـنـانـكـه مـى دانـيم گروه زيادى از آنها در ماجراى آلمان هيتلرى در كوره هاى آدم سوزى به آتش كشيده شدند, و مصداق ((عذاب الحريق )) اين جهان نيز درباره آنها تحقق يافت .
مشروح اين بحث را در جلد اول همين تفسير ذيل آيه 48 سوره بقره مطالعه فرماييد .
8- سوره اسرا (17) آيه 70 .
9- اين آيه سجده واجب دارد .
10- البته اين امر هيچ گونه تضادى با آزادى اراده انسان و مساله اختيار ندارد, چرا كه تقدير الهى 11- بـه وسيله فرشتگان بر طبق شايستگيها و لياقتهاى افراد, و ميزان ايمان و تقوا و پاكى نيت و اعمال آنهاست يعنى ;Š براى هركس آن مقدر مى كند كه لايق آن است .
سوره شعرا (26) آيه 214 .
12- لـذا اگـر حـكـومـت از طـريـق آرا عـمـومـى و اكـثـريـت تـعـيين شود بايد از طريق فقيه 13- جامع الشرائطتنفيذ گردد تا مشروعيت الهيه پيدا كند.
سوره آل عمران (3) آيه 135 .
14-
 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved