بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramانجمنهاى اسلامى

اميدوارم كه همه ايران يك انجمن اسلامى باشد .

تمام ايران و تمام كشورهاى اسلامى انجمن اسلامى است ، يك انجمن و آن، انجمن الهى .هر يك از اين انجمنهاى محترم شعبه‏اى است از آن انجمن بزرگ اسلامى تحت‏رهبرى امام زمان - سلام الله عليه .

كوشش كنيد اسلام را بشناسانيد به مردم ؛ اين انجمنهاى اسلامى كوشش كنند كه اين متاعى كه ما داريم و هيچ كس ندارد ، اين قرآنى كه ما داريم ، اين سنتى كه ما داريم و هيچ كس ندارد در دنيا ، اين را معرفى كنند . من از انجمنهاى اسلامى - در هر جا هست - تقاضا دارم كه روابط خود را باهم هر چه بيشتر مستحكم كنند ؛ و عناصر مرموزى كه در صدد تفرقه و شكاف بين‏آنهاست طرد كنند ، و به ديگران معرفى كنند ؛ و اسلام و احكام نجاتبخش آن راسرلوحه برنامه خود قرار دهند .

 اين انجمنهاى اسلامى مفيد به حال شماست . اگر چنانچه يك كسى گفت كه‏انجمنهاى اسلامى به درد نمى‏خورد و ارتجاعى هست ، اين همان ارتجاعى است كه به‏همه ما مى‏گويند . اگر شما خودتان ، خودتان را اصلاح نكنيد ، و خودتان همان طورى كه اسم انجمن‏اسلامى روى خودتان گذاشتيد ، اسلامى نباشيد و خودتان را اسلامى نكنيد ، نمى‏توانيد اصلاديگران را به اسلام دعوت كنيد .

شما دو تعهد داريد ، يكى- اسلامى‏بودن خودتان ، يكى - اسلامى‏كردن آن جايى كه‏اين انجمنها در آن جا هست . بايد انجمنهاى اسلامى عقايد اسلامى داشته باشند . البته من به انجمنهاى اسلامى هم سفارش كردم به اين كه نقطه جهات اسلامى رادر نظر بگيرند ، و هيچ دخالت ديگرى در امور نكنند .

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved