شهید آوینی


  
ردیف توضیحات و دانلود حجم
(kb)
پخش
1 ارزش حجاب از زبان امام خامنه ای 4,075
2 سخنان استاد پناهیان درباره علل بدحجابی و دین گریزی جوانان و روش رفع آن 2,900
3 استاد پناهیان :عوامل علاقه حجاب در جامعه 2,293
4 سخنان استاد پناهیان در مورد بدحجابی 642
5 عظمت زن در حجاب (مقام معظم رهبری) 1,342
6 شعر آغاسی در مورد حجاب 460

  

بحث درباره حیا و عفاف در زنان

ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 حیا - 24 شهریور 1390 4,936 0:42:06
2 عفاف در گفتار - 17 شهریور 1390 5,157 0:44:00
3 عفاف در گفتار و رفتار - 10 شهریور 1390 5,028 0:42:52
4 زن، زیبایی، عفاف - 6 شهریور 1390 4,985 0:42:30
 
 

سخنرانی هایی در مورد حجاب

 

حجاب

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران
1 دانلود جلسه اول 9,545 0:54:16 حجت الاسلام پناهیان
2 دانلود جلسه دوم 8,071 0:45:53
3 دانلود جلسه سوم 1,057 0:05:59
4 دانلود جلسه چهارم 899 0:05:05
5 دانلود جلسه پنجم 747 0:04:13
6 دانلود جلسه ششم 1,050 0:05:57
  

حجاب

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران
1 جلسه اول 6,816 01:18:18 دکتر فیاض بخش
2 جلسه دوم 6,800 01:08:21
3 جلسه سوم 6,728 0:45:40
4 جلسه چهارم 6,946 0:54:04
5 جلسه پنجم 6,924 0:47:06
6 جلسه ششم 6,951 0:52:31

 

1 جلسه اول 4,273 0:40:35 دکتر بهرامی حجاب و عفاف و خانواده
2 جلسه دوم 4,816 0:40:35
 
1 جلسه اول 4,548 0:19:15 دکتر شاهین فرهنگ حجاب
Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo