موشن گرافیک

صفحات فضای مجازی "مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی"

با دنبال کردن ما در صفحات مجازی اپلیکشن‌های مختلف ازآخرین رویدادها و آخرین تولیدات مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی مطلع شوید.

موشن گرافیک

"پیشگری از ویروس کرونا"

این مجموعه‌، کلیپ‌های کوتاه توصیه‌هایی برای مراقبت از خود و جامعه در برابر کروناویروس تولید شده توسط موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است.
X