از مایکل جکسون تا شهرنوش پارسی‌پور

از مایکل جکسون تا شهرنوش پارسی‌پور

بعد از انتشار کتاب «آداب زیارت» از یک ایرانی مقیم آمریکا به نام تقی مدرسی ـ که با استفاده از یک جوّ کاذب…

X