نسیم حیات

نسیم حیات

«نسیم حیات» حاوی گفتار متن برنامه‌های تلویزیونی دیگری به جز مجموعه مستند «روایت فتح» است که شهید آوینی در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ همراه با گروه همکارانش ساخته و یا صرفاً متن آن‌ها را…

X