سیروس مقدم

«سیروس مقدم» کارگردان مینی‌سریال «ترور» حاج قاسم شد

«سیروس مقدم»، کارگردان نام آشنای تلویزیون به عنوان سازنده مینی‌سریال «ترور» انتخاب شد.
X