جشنواره فجر

شریف» برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد

فیلم کوتاه «شریف» به کارگردانی محمد علیزاده فرد برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه جشنواره فجر شد.
X