قاچاق اعضای بدن

فیلم سینمایی

"فرشتگان قصاب"

فیلم فرشتگان قصاب به کارگردانی سهیل سلیمی و تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی می باشد. این فیلم درخصوص مسائل 11 سپتامبر بوده و به مسئله قاچاق اعضای بدن در افغانستان می پردازد…
X