ریاست جمهور

برنامه تلویزیونی

"صندلی من" انتخابات ریاست جمهوری

«صندلی من» روایت مردم ایران برای انتخاب درست بر اساس مسایل و مشکلات استان‌شان و ایران است.

همگامی مردم با انتخابات در برنامه‌ی «صندلی من»

«صندلی من» روایت مردم ایران برای انتخاب درست بر اساس مسایل و مشکلات استان‌شان و ایران است.

پخش مستند «گاندو ۱» منتفی شد

پخش مستند «گاندو ۱»

X