محرمانه

سریال «محرمانه» به خط تولید رسید.

سریال دانش بنیان «محرمانه» وارد مرحله ساخت شد. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی، این سریال پُربازیگر با اتمام مراحل نگارش فیلمنامه و پیش تولید، وارد فاز تولید شد.

سریال علمی-امنیتی «محرمانه» وارد مرحله‌ی تولید می‌شود

سریال «محرمانه» در بستر فضای داستانیِ علمی-امنیتی-جاسوسی توسط موسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی تولید می‌شود.
X