بعدی  

نیت کرده و کلیک کنید

پاسخ مراجع درباره استخاره‌های اینترنتی + نکاتی پیرامون استخاره سایت شهید آوینی
آداب استخاره کردن آداب استخاره با قرآن انواع استخاره با قرآن   پرسش و پاسخ پیرامون استخاره

 
 
https://www.aviny.com/quran/estekhareh/index-main.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved