"سقوط"

شماره مطلب:
2920
یکشنبه 1399/04/8 09:15
انیمیشن

"سقوط"

تهیه کننده
موسسه شهید آوینی
کارگردان
مهدی آتش جام
88 دقیقه
1390
انیمیشن "سقوط" با موضوعیت حمله به سایت هسته ای درصدد است تا به نسل کودک و نوجوان توضیح دهد که با شرایط و طوفان سختیاین جامعه به این جاو این پیشرفت ها رسیده است.

عوامل
گالری

عوامل

 

بازیگران

 

 

X