مجموعه مستند «مدال‌آوران» به سراغ کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال رفت

شماره مطلب:
2966
یکشنبه 1400/10/5 02:44

مجموعه مستند «مدال‌آوران» به سراغ کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال رفت

مجموعه مستند «مدال‌آوران» با نگاهی به زندگی قهرمانان جهانی ورزش ایران توسط موسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی تولید می‌شود. این مجموعه با نگاهی متفاوت به شخصیت مدال‌آوران، روند موفقیت قهرمانان ملّی در سال‌های اخیر را از دوران کودکی تا شکوفایی ورزشی پی می‌گیرد تا با مرورِ زندگی دشوار و شیوه‌ی متفاوت زیست این افراد بتوان روی دیگر مدال قهرمانی را مشاهده کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی، «محمّدرضا راهپیما»؛ کارگردان و تهیه‌کننده‌ی این مجموعه در خصوص تفاوت این مستند با آثار مشابه، گفت: در این مجموعه به سراغ قهرمانانی می‌رویم که در چند ساله‌ی اخیر در رشته‌های مختلف ورزشی مدال جهانی گرفتند یا رکوردهایی را جابجا کردند. تفاوت این مجموعه، در نگاهی است که به این قهرمانان داریم. در واقع به سراغ بخش مغفول مانده‌ی زندگی آن‌ها می‌رویم تا مخاطبانی که تنها افتخارات آنها را میبینند، با سختی‌هایی که این ورزشکاران برای رسیدن به این جایگاه کشیدند هم آشنا شوند. از طرفی توجه به ابعاد اخلاقی این قهرمانان و نوع برخورد فروتنانه‌ای که با خانواده و به خصوص والدین خود دارند، می‌تواند چهره‌ی متفاوتی از آن ها برای مخاطبان بسازد.

کارگردان مجموعه‌ی «مدال آوران» افزود: تعداد ورزشکاران مدال‌آور خیلی گسترده است ولی فعلاً در حال آماده‌سازی قسمت اول این مجموعه هستیم تا بازخوردها برای ادامه یافتن کار مشخص شود. تیم تحقیق مجموعه، به شناسایی قهرمانان اقدام می‌کند و ما هم سعی می‌کنیم در تولید مستند همه‌ی جنبه‌هایی را که می‌توان به یک قهرمان پرداخته شود، مدنظر قرار دهیم. قسمت اول این مجموعه درباره‌ی «بهنام محمودی»؛ کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال ایران است که در این پرتره، شناسنامه‌ی این قهرمان ملّی ورق زده می‌شود و شکل زیست اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی او نشان داده می‌شود.

«راهپیما» افزود: این قهرمانان ما افرادی هستند که سبک ویژه و سالمی در زندگی خود انتخاب کردند و می‌توانند الگوی شایسته‌ای برای جامعه باشند. آن‌ها با همه‌ی قهرمانی‌ها در برابر خانواده کاملاً تواضع به خرج می‌دهند و شخصیت اخلاقی خود را حفظ کردند. وی ادامه داد: در این مستند از نریشن استفاده نمی‌شود و خود قهرمان و اطرافیان‌اش، مسیر طی شده تا قهرمانی او را بازگو می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی موسسه، «محمّدرضا راهپیما»؛ کارگردان و تهیه‌کننده‌ی این مجموعه در خصوص تفاوت این مستند با آثار مشابه، گفت: در این مجموعه به سراغ قهرمانانی می‌رویم که در چند ساله‌ی اخیر در رشته‌های مختلف ورزشی مدال جهانی گرفتند یا رکوردهایی را جابجا کردند. تفاوت این مجموعه، در نگاهی است که به این قهرمانان داریم. در واقع به سراغ بخش مغفول مانده‌ی زندگی آن‌ها می‌رویم تا مخاطبانی که تنها افتخارات آنها را میبینند، با سختی‌هایی که این ورزشکاران برای رسیدن به این جایگاه کشیدند هم آشنا شوند. از طرفی توجه به ابعاد اخلاقی این قهرمانان و نوع برخورد فروتنانه‌ای که با خانواده و به خصوص والدین خود دارند، می‌تواند چهره‌ی متفاوتی از آن ها برای مخاطبان بسازد.

کارگردان مجموعه‌ی «مدال آوران» افزود: تعداد ورزشکاران مدال‌آور خیلی گسترده است ولی فعلاً در حال آماده‌سازی قسمت اول این مجموعه هستیم تا بازخوردها برای ادامه یافتن کار مشخص شود. تیم تحقیق مجموعه، به شناسایی قهرمانان اقدام می‌کند و ما هم سعی می‌کنیم در تولید مستند همه‌ی جنبه‌هایی را که می‌توان به یک قهرمان پرداخته شود، مدنظر قرار دهیم. قسمت اول این مجموعه درباره‌ی «بهنام محمودی»؛ کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال ایران است که در این پرتره، شناسنامه‌ی این قهرمان ملّی ورق زده می‌شود و شکل زیست اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی او نشان داده می‌شود.

«راهپیما» افزود: این قهرمانان ما افرادی هستند که سبک ویژه و سالمی در زندگی خود انتخاب کردند و می‌توانند الگوی شایسته‌ای برای جامعه باشند. آن‌ها با همه‌ی قهرمانی‌ها در برابر خانواده کاملاً تواضع به خرج می‌دهند و شخصیت اخلاقی خود را حفظ کردند. وی ادامه داد: در این مستند از نریشن استفاده نمی‌شود و خود قهرمان و اطرافیان‌اش، مسیر طی شده تا قهرمانی او را بازگو می‌کنند.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X