انتخابات نماد ترقی و پیشرفت

انتخابات,نماد پیشرفت,نماد,ترقی,پیشرفت,صندوق رای,صندوق رأی,کاریکاتور,حرکت به سوی روشنایی,ارتقا

 
 
https://www.aviny.com/karikator/Karikator/aviny/pages/005-aviny.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved