کنفرانس دوستان سوریه

 کاریکاتور,سوریه, مذاکره,میز ,کنفرانس ,سیاست ,آمریکا ,ملک عبدالله ,عربستان ,ترکیه ,تروریست ,وهابیت ,کشورهای عربی ,امیر قطر ,اتحادیه عرب ,کنفرانس دوستان سوریه ,ارتش آزاد سوریه ,دخالت آمریکا ,عباس گودرزی ,اردوغان ,عروسک گردان

 
 
https://www.aviny.com/karikator/Karikator/aviny/pages/004-aviny.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved