مستند تهران 23

قسمت پنجم

(این مستند حاصل 2 سال تحقیق و انجام مصاحبه با شخصیت های گوناگون سیاسی از جماح های مختلف کشور است اگرچه برخی از شخصیت های مورد نظر حاضر به انجام مصاحبه نشدند اما تلاش شده است ابعاد مختلف وقایع سال 88 از زوایای گوناگون تحلیل شود و ریشه ی آن وقایع به صورت منصفانه و همه جانبه ای بررسی گردد.امید است که با ارائه ین مستند توانسته باشیم بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران اسلامی را بازگو کرده باشیم)


 
دانلود مستند، با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
17,579 کیلوبایت 17,579 کیلوبایت 17,579 کیلوبایت 17,579 کیلوبایت
بخش پنجم
2,475 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
مستند تهران 23

قسمت چهارم

(این مستند حاصل 2 سال تحقیق و انجام مصاحبه با شخصیت های گوناگون سیاسی از جماح های مختلف کشور است اگرچه برخی از شخصیت های مورد نظر حاضر به انجام مصاحبه نشدند اما تلاش شده است ابعاد مختلف وقایع سال 88 از زوایای گوناگون تحلیل شود و ریشه ی آن وقایع به صورت منصفانه و همه جانبه ای بررسی گردد.امید است که با ارائه ین مستند توانسته باشیم بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران اسلامی را بازگو کرده باشیم)


 
دانلود مستند، با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
21,485 کیلوبایت 21,485 کیلوبایت 21,485 کیلوبایت 21,485 کیلوبایت
بخش پنجم
13,442 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
مستند تهران 23

قسمت سوم

(این مستند حاصل 2 سال تحقیق و انجام مصاحبه با شخصیت های گوناگون سیاسی از جماح های مختلف کشور است اگرچه برخی از شخصیت های مورد نظر حاضر به انجام مصاحبه نشدند اما تلاش شده است ابعاد مختلف وقایع سال 88 از زوایای گوناگون تحلیل شود و ریشه ی آن وقایع به صورت منصفانه و همه جانبه ای بررسی گردد.امید است که با ارائه ین مستند توانسته باشیم بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران اسلامی را بازگو کرده باشیم)


 
دانلود مستند، با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت
بخش پنجم
419 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
مستند تهران 23

قسمت دوم

(این مستند حاصل 2 سال تحقیق و انجام مصاحبه با شخصیت های گوناگون سیاسی از جماح های مختلف کشور است اگرچه برخی از شخصیت های مورد نظر حاضر به انجام مصاحبه نشدند اما تلاش شده است ابعاد مختلف وقایع سال 88 از زوایای گوناگون تحلیل شود و ریشه ی آن وقایع به صورت منصفانه و همه جانبه ای بررسی گردد.امید است که با ارائه ین مستند توانسته باشیم بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران اسلامی را بازگو کرده باشیم)


 
دانلود مستند، با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت
بخش پنجم
710 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
مستند تهران 23

قسمت اول

(این مستند حاصل 2 سال تحقیق و انجام مصاحبه با شخصیت های گوناگون سیاسی از جماح های مختلف کشور است اگرچه برخی از شخصیت های مورد نظر حاضر به انجام مصاحبه نشدند اما تلاش شده است ابعاد مختلف وقایع سال 88 از زوایای گوناگون تحلیل شود و ریشه ی آن وقایع به صورت منصفانه و همه جانبه ای بررسی گردد.امید است که با ارائه ین مستند توانسته باشیم بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران اسلامی را بازگو کرده باشیم)

تیزر 4 دقیقه ای مستند " تهران ساعت 23 "
 
دانلود مستند، با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت
بخش پنجم
3,241 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.

صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
https://www.aviny.com/clip/siyasi/tehran-23/tehran-23.aspx?������������������������������ ������������������������������ ������������������������ 23&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved