انیمیشن هایی در رابطه با انتخابات 88
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 قسمت 1 wmv 3,716
2 قسمت 2 wmv 3,763
3 قسمت 3 wmv 3,559
4 قسمت 4 wmv 3,716
5 قسمت 5 --- wmv ---
6 قسمت 6 wmv 3,773
7 قسمت 7 --- wmv ---
8 قسمت 8 wmv 3,731
9 قسمت 9 wmv 3,914
10 قسمت 10 wmv 3,512
11 قسمت 11 wmv 3,862
12 قسمت 12 wmv 3,601
13 قسمت 13 wmv 3,632
14 قسمت 14 wmv 3,616
15 قسمت 15 wmv 3,475
16 قسمت 16 wmv 3,590
17 قسمت 17 wmv 3,690
18 قسمت 18 wmv 2,556
19 قسمت 19 wmv 3,501
20 قسمت 20 wmv 3,360
21 قسمت 21 wmv 3,909
22 قسمت 22 wmv 3,481

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
https://www.aviny.com/clip/siyasi/ani-fetne88/ani-fetne-88.aspx?������������������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������������ 88&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved