مستند خواب آشفته
قسمت اول ( فتنه پیش از انتخابات 88 )
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم
1 مستند خواب آشفته (بخش اول)
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv 29,297
2 مستند خواب آشفته (بخش دوم)
(جدید)
wmv 29,297
3 مستند خواب آشفته (بخش سوم)
(جدید)
wmv 29,297
4 مستند خواب آشفته (بخش چهارم)
(جدید)
wmv 29,297
5 مستند خواب آشفته (بخش پنجم)
(جدید)
wmv 29,297
6 مستند خواب آشفته (بخش ششم)
(جدید)
wmv 12,001
 
مستند خواب آشفته
قسمت دوم (آشکار شدن فتنه پس از انتخابات 88 )
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم
1 مستند خواب آشفته (بخش اول)
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv 29,297
2 مستند خواب آشفته (بخش دوم)
(جدید)
wmv 29,297
3 مستند خواب آشفته (بخش سوم)
(جدید)
wmv 29,297
4 مستند خواب آشفته (بخش چهارم)
(جدید)
wmv 29,297
5 مستند خواب آشفته (بخش پنجم)
(جدید)
wmv 29,297
6 مستند خواب آشفته (بخش ششم)
(جدید)
wmv 29,297
7 مستند خواب آشفته (بخش هفتم)
(جدید)
wmv 3,213

مستند خواب آشفته با دسته بندی موضوعی
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم
1 مستند خواب آشفته (صدر اخبار جهان)
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) 3gp 641
2 مستند خواب آشفته (ابزار کسب قدرت)
(جدید)
3gp 5,736
3 مستند خواب آشفته (کمیته ی ایکس)
(جدید)
3gp 12,938
4 مستند خواب آشفته (براندازی خاموش)
(جدید)
3gp 2,659
5 مستند خواب آشفته (برداشت دوم)
(جدید)
3gp 5,258
6 مستند خواب آشفته (تحریم دموکراسی)
(جدید)
3gp 12,835
7 مستند خواب آشفته (تبلیغ دموکراسی)
(جدید)
3gp 5,862
8 مستند خواب آشفته (رای خاموش)
(جدید)
3gp 23,006
9 مستند خواب آشفته (اتحاد شوم)
(جدید)
3gp 9,373
10 مستند خواب آشفته (رمز مشترک)
(جدید)
3gp 5,780
11 مستند خواب آشفته (رستاخیز ایرانی)
(جدید)
3gp 10,766
12 مستند خواب آشفته (برنامه ریزی در آن سوی مرزها)
(جدید)
3gp 19,666
13 مستند خواب آشفته (دود فتنه)
(جدید)
3gp 5,381
14 مستند خواب آشفته (آتش تهیه طربناک)
(جدید)
3gp 16,865
15 مستند خواب آشفته (خواب آشفته ی باطل)
(جدید)
3gp 24,321
16 مستند خواب آشفته (تیغ فتنه و زنگی مست)
(جدید)
3gp 29,479

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
https://www.aviny.com/clip/siyasi/Khab-Ashofte/Khab-Ashofte.aspx?������������������������������ ������������������������ ������������������������������&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved