کلیپ های مذهبی

مستند اسرار یک ترور

سردار شهید عماد مغنیه

(مستند «اسرار یک ترور» را درباره زمینه ها، عوامل و تبعات ترور سردار شهید «حاج عماد مغنیه» منتشر کرده است.این مستند با زیرنویس فارسى تولید و عرضه شده وپس از شهادت عماد مغنیه، دومین فیلمى است که در این زمینه در ایران تولید شده است)

 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا پخش فرمت

حجم
(KB)

1 مستند اسرار یک ترور - بخش اول
(جدید)
دانلود دانلود
(mp4)
31,250
2 مستند اسرار یک ترور - بخش دوم
(جدید)
دانلود
(mp4)
31,250
3 مستند اسرار یک ترور - بخش سوم
(جدید)
دانلود
(mp4)
31,250
4 مستند اسرار یک ترور - بخش چهارم
(جدید)
دانلود دانلود
(mp4)
31,250
5 مستند اسرار یک ترور - بخش پنجم
(جدید)
دانلود
(mp4)
31,250
6 مستند اسرار یک ترور - بخش ششم
(جدید)
دانلود
(mp4)
25,763

صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مقاومت


 
 
https://www.aviny.com/clip/moghawamah/lobnan/Asrar-Yek-Teror/Asrar-Yek-Teror.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved