کلیپ های مذهبی

فیلم های ترتیل 30 جزء قرآن
ردیف نام کلیپ

توضیحات

توضیحات دانلود پخش

حجم
(KB)

1 جزء 1
پخش از شبکه سحر
با صدای استاد شهریار پرهیزگار
قسمت اول دانلود 19,651
قسمت دوم دانلود 19,084
قسمت سوم دانلود 18,743
2 جزء 2

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,760
قسمت دوم دانلود 24,045
قسمت سوم دانلود 23,868
3 جزء 3

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,281
قسمت دوم دانلود 23,872
قسمت سوم دانلود 22,574
4 جزء 4

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 24,217
قسمت دوم دانلود 24,839
قسمت سوم دانلود 23,885
5 جزء 5

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,103
قسمت دوم دانلود 21,431
قسمت سوم دانلود 20,713
6 جزء 6

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,209
قسمت دوم دانلود 23,381
قسمت سوم دانلود 23,694
7 جزء 7

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,481
قسمت دوم دانلود 23,054
قسمت سوم دانلود 22,302
8 جزء 8

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,901
قسمت دوم دانلود 23,031
قسمت سوم دانلود 23,093
9 جزء 9

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,489
قسمت دوم دانلود 22,598
قسمت سوم دانلود 21,738
10 جزء 10

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,657
قسمت دوم دانلود 23,049
قسمت سوم دانلود 21,175
11 جزء 11

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,995
قسمت دوم دانلود 22,986
قسمت سوم دانلود 23,412
12 جزء 12

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 24,935
قسمت دوم دانلود 25,820
قسمت سوم دانلود 22,985
13 جزء 13

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,403
قسمت دوم دانلود 19,314
قسمت سوم دانلود 18,595
14 جزء 14

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 20,959
قسمت دوم دانلود 22,216
قسمت سوم دانلود 21,419
15 جزء 15

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,691
قسمت دوم دانلود 23,993
قسمت سوم دانلود 23,387
16 جزء 16

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,233
قسمت دوم دانلود 22,849
قسمت سوم دانلود 22,075
17 جزء 17

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,434
قسمت دوم دانلود 22,226
قسمت سوم دانلود 22,082
18 جزء 18

در حرم امام رضا (ع)

قسمت اول دانلود 22,292
قسمت دوم دانلود 21,819
قسمت سوم دانلود 23,165
19 جزء 19

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,563
قسمت دوم دانلود 22,601
قسمت سوم دانلود 22,623
20 جزء 20

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,983
قسمت دوم دانلود 23,014
قسمت سوم دانلود 23,401
21 جزء 21

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,317
قسمت دوم دانلود 22,422
قسمت سوم دانلود 24,292
22 جزء 22

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,671
قسمت دوم دانلود 22,910
قسمت سوم دانلود 23,051
23 جزء 23

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,868
قسمت دوم دانلود 23,837
قسمت سوم دانلود 23,904
24 جزء 24

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,684
قسمت دوم دانلود 21,618
قسمت سوم دانلود 23,035
25 جزء 25

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 24,546
قسمت دوم دانلود 24,656
قسمت سوم دانلود 24,543
26 جزء 26

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,894
قسمت دوم دانلود 23,993
قسمت سوم دانلود 23,885
27 جزء 27

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,798
قسمت دوم دانلود 23,993
قسمت سوم دانلود 23,885
28 جزء 28

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 24,270
قسمت دوم دانلود 24,047
قسمت سوم دانلود 27,427
29 جزء 29

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,904
قسمت دوم دانلود 23,727
قسمت سوم دانلود 27,484
30 جزء 30

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 20,431
قسمت دوم دانلود 20,406
قسمت سوم دانلود 22,100

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مذهبی


 
 
https://www.aviny.com/clip/mazhabi/quran/tartil.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved