اجداد و نسب

  تولد - دوران تحصیل - ازدواج

  مراجعت به ایران و مبارزه با نظام شاه

 
اقامت در بروجرد

  فضلا - طلاب - مردم

  اقامت در قم

  مقبولیت در میان علماء

 
وظیفه سنگین مرجعیت

  برنامه روزانه

  بیماری

 
سفر به ابدیت

  محبوبیت عمومی

  عکس

 

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/ayatollah-seyed-hoseyne-borojerdi/main.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved