آیت الله محمد علی کنی

زمانی به دستور شاه، خیابانی در حال احداث بود و تخریب مسجد کوچکی نیز که در مسیر این طرح قرار داشت در برنامه او بود.
علما و مجتهدان تهران چون مخالفت خویش را بی نتیجه می دیدند، تصمیم گرفتند مسجد بزرگی جای آن مسجد در مکانی دیگر بسازند. حاجی ملاعلی کنی چون از واقعه آگاه شد، نامه ای برای شاه فرستاد و در آغاز نامه این آیه را نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیک الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل»
ناصرالدین شاه پس از دیدن نامه، از خراب کردن مسجد صرفنظر کرد و مسیر خیابان را تغییر داد.
http://www.salehin.com/images/%5e.gif

 

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/ayatollah-mohamad-ali-kani/pishgiri-az-takhrib.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved