بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
آیت الله محمد علی کنی

در هیجدهم جمادی الثانی 1289 (25 ژوئیه 1872) قراردادی در تهران میان ناصرالدین شاه قاجار و نماینده رویتر به امضا رسید که در صورت اجرا، تسلط کامل اقتصادی و سیاسی انگلستان بر سرتاسر ایران برقرار می شد.

بارون رویتر برای انعقاد قرار داد بسیاری از سران را تطمیع نموده بود .
اعتمادالسطنه درباره توزیع پولها و رشوه ها می گوید:
«مبلغ پنجاه هزار لیره به صدراعظم (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و در همین حدودها به ملکم خان ناظم الدوله، بیست هزار لیره به حاج محسن خان معین الملک، بیست هزار لیره به منیرالدوله، مبلغی به اقبال الملک و دیگران رسید و خلاصه کلام اینکه برای اخذ این امتیاز، بارون رویتر قریب دویست هزار لیره به رجال ایرانی رشوه داد.»

مدت قرارداد هفتاد سال (!) و متن آن شامل 24 ماده بود.
لرد کرزن، امتیاز رویتر را چنین توصیف می کند:
«کاملترین و غیر عادی ترین تسلیم تمام منابع صنعتی یک دولت به دست خارجی که شاید بتوان در خواب دید و در تاریخ کمتر نظیری دارد...»
تی یر، سیاستمدار فرانسوی می نویسد:
«برای شاه، جز هوا، چیزی باقی نگذاشته اند.!»

 

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved