آیت الله محمد علی کنی

سعی و اهتمام او در درس باعث گردید که بسرعت ازمیان همسالان خود در مکتب پیشی گیرد.
استعدادهای خدادادی، پیشتکار و جدیت در تحصیل از عوامل مهم پیشرفت علی بود، بدان حد که پس از گذشت مدتی کوتاه، از معلم بی نیاز گردید.

او که دوره نوجوانی را سپری می کرد، فراگیری علوم دینی یگانه آرزویش گردید و در این اندیشه بود که چگونه والدین خود را از این تصمیم مهم آگاه ساخته، آنان را راضی گرداند.
خاندان علی، پس از اطلاع از تصمیم فرزند خویش، بشدت با آن مخالفت کردند و او را به کار در باغ و مزرعه وادار ساختند؛ اما آن تشنه دریای علوم وم معارف آل محمد صل الله علیه و آله کسی نبود  به این سادگی دست بردارد .از این رو، به طور مخفی مقدمات علوم عربی را فرا گرفت.

سرانجام پس از گذشت بیست سال از سن علی – که با پایداری زیاد و وساطتت افراد مختلف هراه بود – توانست رضایت والدین خود را کسب کند، او بی درنگ به منظور ورود به حوزه علمیه تهران بار سفر بر بست و از خاندان و روستای کن خداحافظی کرد.


طلبه جوان، پس از ورود به تهران، در مدرسه مروی که از بهترین مدارس علوم دینی بود مستقر گردید و با پیگیری تمام، دروس مقدماتی خویش را تکمیل و فقه و اصول را که از درسهای سطوح عالی به شمار می آیند – نزد اساتید آن حوزه شروع کرد و پس از مدتی درس و بحث، محفل علمی دیگری را که از حوزه علمیه تهران جامع تر و از نظر استاد غنی تر بود، انتخاب و این شهر را ترک کرد.


مقصد او پس از ترک تهران، اصفهان بود.
این شهر در نیمه اول قرن سیزدهم هجری یکی از مراکز علمی مهم شیعه و مجمع دانشمندان، مجتهدان و طلاب به شمار می رفت و به «دارالعلم» مشهور بود.
کنی نیز در بدو ورود و با توجه به سطح علمی خویش، استاد مورد نظر خود را انتخاب کرد. و در درس سیداسدالله اصفهانی (1227-1290 هـ. ق) شرکت جست.

با همه بهره ای  که «کنی» از این فقیه خدا ترس برای خویش اندوخت، احساس می کرد که عطش علم در او فرو نمی نشیند.  لذا آماده سفر به نجف اشرف، آن دریای سرشار علم و معرفت شد.


شیخ علی کنی به مظور زیارت بارگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و استفاده از ذخایر گرانسنگ آن حوزه مبارک وارد این شهر شد و خود را برای شرکت در درس اساتید فن آماده ساخت.

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/ayatollah-mohamad-ali-kani/faragiri-maref.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved