آیت الله محمد علی کنی

برخی از اساتید بنام آن حوزه و معماران علمی و معنوی کنی، عبارت بودند از:
|
1- شیخ محمد حسین نجفی (صاحب جواهر، 1202-1266 هـ. ق): این فقیه صابر و پرکار، سرشناس تر از آن است که قلمی درباره اش چیزی بنگارد. استادی که شاگردی اش برای هر عالم و دانش پژوهی افتخار بوده است.
«جواهرالکلام»، مهمترین اثر تألیفی به یادگار مانده اوست. که در 43 جلد چاپ گردیده و از جمله کتابهای اصلی مورد استفاده در درسهای خارج حوزه های علمیه است.
کنی در محضر درس این استاد فقها و مجتهدان زانو زد و از روش فقهی و اصولی بسیار عمیق و موشکافانه او بهره وافر برد.

2- شیخ حسن کاشف الغطاء (1201-1262 هـ. ق): او فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء و پرورش یافته آن فقیه نامی است.
درس این مدرس زاهد و صالح، بسیار پر بار بود. شیخ علی کنی با حضور در جلسه درس این استاد، از قدرت علمی و تسط و احاطه او به وسائل استفاده کرد.
تدبیر و سیاست اجتماعی استاد که زبانزد همه بود، چهره زیبای ابعاد سیاسی و اجتماعی دین را برای این شاگرد با استعداد به نمایش گزارد؛ تا او نیز در آینده، در آن عرصه ها گام بگذارد و به وظایف شرعی و دینی خویش عمل کند.

3- شیخ مشکور حولاوی نجفی (1203-1273 هـ. ق): وی پرورش یافته شیخ جعفر کاشف الغطاء است و خود مدتها مسند تدریس و مرجعیت را به عهده داشت.

 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/ayatollah-mohamad-ali-kani/asatid-hoze-elmie.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved