زندگینامه

  بهشتی بر فراز کوهسار؛ در تبیین اندیشه استاد علی صفایی حائری

  فهرست توصيفي مجموعه‌ي آثار استاد علي صفايي حايري

  نگاهي به كتاب«ذهنيت و زاويه ديد»

  نکات جالبی از استاد علی صفایی حائری

  علی صفائی حائری از دیدگاه هنرمندان مشهور کشور

  چند مصاحبه درباره ی ایشان

 چند مقاله درباره ی  ایشان

 
چند یادداشت درباره ی ایشان

 حرف آخر

  عکس
 
 
https://www.aviny.com/bozorgan/OstadAliSafayi/main-OstadSafayi.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved