عنوان:پل‌هاي خيبر

نويسنده:پيري مجيد، اميريان حسين

ناشر:حوزه هنري سازمان تبليغات

 اسلامي (واحد كودك و نوجوان)

شمارگان:4400

تعداد صفحات:79

قطع كتاب:رقعي

نشاني ناشر:تهران - تقاطع سميه و حافظ


چكيده كتاب:
مولف اين مجموعه خاطرات، خود نيز در جبهه و جنگ حضور داشته‌است. در قسمت اول كتاب، حاوي خاطرات و دستنوشته‌هاي شهيد محمد حسن توسلي‌ در مورد عمليات والفجر‌هشت، خاطره‌اي از دوره نوجواني‌ و منطقه عملياتي محرم و همچنين خاطراتي ديگر از اين شهيد، زماني كه در جبهه حضور داشته ‌است. قسمت دوم "يك قله ايمان‌" نام دارد كه حاوي خاطرات مجيد اميريان، شرح مجروحيت‌هاي او در جبهه و حال وهواي بچه‌ها در مناطق جنگي مي‌باشد.
 


آرشیو معرفی کتاب

 
 
https://www.aviny.com/books/polhaye_kheibar.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved