مداحی کتاب فتح خون | حاج محمود کریمی

شب اول محرم | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

2:44 ثانیه
6.31 مگابایت

شب دوم محرم | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

2:17 ثانیه
5.30 مگابایت

شب سوم محرم | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

2:46 ثانیه
6.39 مگابایت

شب چهارم محرم | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

3:21 ثانیه
7.71 مگابایت

شب پنجم محرم | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

3:21 ثانیه
7.71 مگابایت

شب ششم محرم | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

3:41 ثانیه
8.49 مگابایت

شب هفتم محرم | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

2:30 ثانیه
5.78 مگابایت

شب هشتم محرم | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

1:15 ثانیه
2.89 مگابایت

شب تاسوعا | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

2:09 ثانیه
4.96 مگابایت

شب عاشورا | قسمتی از کتاب فتح خون [ شهید سید مرتضی آوینی ]

1:30 ثانیه
3.47 مگابایت

این مجموعه مداحی از کتاب فتح خون سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی توسط حاج محمود کریمی در سال 97 در هیأت رایة العباس (علیه السلام) صورت گرفته است.

X