شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی تو بر می گردی - روایت انتظار و صبوری های مادران شهداء
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 تو بر می گردی 1 3,277 0:27:17
2 تو بر می گردی 2 3,280 0:27:19

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo