شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 

نمایش رادیویی تفرج مبهم - برگي از دفتر زندگاني پدر شعر فارسي جناب رودكي

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 تفرج مبهم 3,604 00:30:05

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo