شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش صوتی روایت مرگ - برگرفته از کتاب سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 روایت مرگ 1 6,807 0:29:02
2 روایت مرگ 2 6,131 0:26:08

تولید کننده: مهدی مختاری


Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo