شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 

کتاب صوتی سیره ی پیشوایان – مهدی پیشوایی


ین کتاب صوتی با عنوان «سیره پشوایان» نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان علیهم السلام دارد و با مقدمه ای از استاد جعفر سبحانی آغاز میشود . این کتاب توسط انتشارات موسسه امام صادق علیه السلام به بازار فرهنگ عرضه شده است. از ویژگیهای بارز این کتاب نثر بسیار ساده ،روان و داستان گونه و مستند آن میباشد که مطالعه آن را به دوستان علاقه مند پیشنهاد میکنیم. این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.
 


دانلود,دانلود کتاب,دانلود کتاب صوتی,کتاب صوتی,کتاب گویا,سیره پیشوایان,مهدی پیشوایی,سیره,امامان معصوم,سیره امامان

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 مقدمه 11,717 00:24:50
2 زندگانی امام علی (ع)، قسمت اول 8,919 00:18:52
3 زندگانی امام علی (ع)، قسمت دوم 14,892 00:31:36
4 زندگانی امام علی (ع)، قسمت سوم 19,332 00:41:05
5 زندگانی امام علی (ع)، قسمت چهارم 23,799 00:50:36
6 زندگانی امام علی (ع)، قسمت پنجم 11,674 00:24:44
7 زندگانی امام حسن مجتبی (ع، قسمت اول 8,371 00:17:42
8 زندگانی امام حسن مجتبی (ع، قسمت دوم 14,819 00:31:27
9 زندگانی امام حسن مجتبی (ع، قسمت سوم 11,640 00:24:40
10 زندگانی امام حسن مجتبی (ع، قسمت چهارم 15,428 00:32:45
11 زندگانی امام حسین (ع)، قسمت اول 15,652 00:33:14
12 زندگانی امام حسین (ع)، قسمت دوم 18,260 00:38:47
13 زندگانی امام حسین (ع)، قسمت سوم 5,862 00:12:20
14 زندگانی امام حسین (ع)، قسمت چهارم 15,656 00:33:14
15 زندگانی امام حسین (ع)، قسمت پنجم 21,935 00:46:38
16 زندگانی امام سجاد (ع)، قسمت اول 15,542 00:32:59
17 زندگانی امام سجاد (ع)، قسمت دوم 21,011 00:44:39
18 زندگانی امام سجاد (ع)، قسمت سوم 15,393 00:32:40
19 زندگانی امام سجاد (ع)، قسمت چهارم 5,681 00:11:57
20 زندگانی امام باقر (ع)، قسمت اول 13,464 00:28:33
21 زندگانی امام باقر (ع)، قسمت دوم 11,787 00:24:59
22 زندگانی امام باقر (ع)، قسمت سوم 15,408 00:32:42
23 زندگانی امام صادق (ع)، قسمت اول 13,557 00:28:45
24 زندگانی امام صادق (ع)، قسمت دوم 13,565 00:28:46
25 زندگانی امام صادق (ع)، قسمت سوم 11,875 00:25:10
26 زندگانی امام صادق (ع)، قسمت چهارم 10,501 00:22:14
27 زندگانی امام صادق (ع)، قسمت پنجم 10,302 00:21:49
28 زندگانی امام موسی کاظم (ع)، قسمت اول 15,354 00:32:35
29 زندگانی امام موسی کاظم (ع)، قسمت دوم 13,324 00:28:16
30 زندگانی امام موسی کاظم (ع)، قسمت سوم 13,207 00:28:01
31 زندگانی امام موسی کاظم (ع)، قسمت چهارم 13,205 00:28:00
32 زندگانی امام رضا (ع)، قسمت اول 15,458 00:32:49
33 زندگانی امام رضا (ع)، قسمت دوم 15,651 00:33:13
34 زندگانی امام رضا (ع)، قسمت سوم 17,410 00:36:59
35 زندگانی امام رضا (ع)، قسمت چهارم 16,459 00:34:57
36 زندگانی امام محمد التقی (ع)، قسمت اول 17,726 00:37:39
37 زندگانی امام محمد التقی (ع)، قسمت دوم 13,743 00:29:09
38 زندگانی امام علی النقی (ع)، قسمت اول 18,754 00:39:51
39 زندگانی امام علی النقی (ع)، قسمت دوم 10,133 00:21:27
40 زندگانی امام علی النقی (ع)، قسمت سوم 12,015 00:25:28
41 زندگانی امام حسن عسکری (ع)، قسمت اول 16,583 00:35:13
42 زندگانی امام حسن عسکری (ع)، قسمت دوم 22,054 00:46:53
43 زندگانی امام زمان (عج)، قسمت اول 15,688 00:33:18
44 زندگانی امام زمان (عج)، قسمت دوم 14,843 00:31:30
45 زندگانی امام زمان (عج)، قسمت سوم 18,918 00:40:12

منبع: audiolibCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo