شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 

کتاب صوتی صفیر عرش – محمود حقیقی

راوی: خود نویسنده زمان کل: ۱۳ ساعت و ۲۱ دقیقه


کتاب گویا,دانلود کتاب,دانلود صوتی کتاب,صفیر عرش,محمود حقیقی,معارف الهی,حقیقی,سفیر عرش,,

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 فصل اول:ادب حضور، قسمت اول 8,060 00:54:11
2 فصل اول:ادب حضور، قسمت دوم 7,520 00:42:18
3 فصل اول:ادب حضور، قسمت سوم 6,986 00:39:12
4 فصل دوم:عجز و فقر، قسمت اول 7,248 00:48:38
5 فصل دوم:عجز و فقر، قسمت دوم 6,826 00:38:21
6 فصل دوم:عجز و فقر، قسمت سوم 7,411 00:41:41
7 فصل سوم:معرفت الله بخش اول، قسمت اول 7,344 00:49:20
8 فصل سوم:معرفت الله بخش اول، قسمت دوم 7,074 00:39:46
9 فصل سوم:معرفت الله بخش اول، قسمت سوم 7,668 00:43:08
10 فصل چهارم:معرفت الله بخش دوم، قسمت اول 6,682 00:37:32
11 فصل چهارم:معرفت الله بخش دوم، قسمت دوم 7,667 00:43:08
12 فصل چهارم:معرفت الله بخش دوم، قسمت سوم 6,777 00:38:04
13 فصل چهارم:معرفت الله بخش دوم، قسمت چهارم 5,604 00:31:24
14 فصل پنجم:اهل بیت عصمت وطهارت،قسمت اول 6,198 00:34:45
15 فصل پنجم:اهل بیت عصمت وطهارت،قسمت دوم 7,273 00:24:32
16 فصل پنجم:اهل بیت عصمت وطهارت،قسمت سوم 6,648 00:37:20
17 فصل پنجم:اهل بیت عصمت وطهارت،قسمت چهارم 7,104 00:39:56
18 فصل پنجم:اهل بیت عصمت وطهارت،قسمت پنجم 7,842 00:52:43

منبع: audiolibCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo