شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی راز گل سرخ مروري بر مبارزات شهيد آيت الله سيد محمد رضا سعيدي
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 راز گل سرخ 1 3,594 0:30:00
2 راز گل سرخ 2 3,591 0:29:58
3 راز گل سرخ 3 3,482 0:29:02
4 راز گل سرخ 4  3,468 0:28:55
5 راز گل سرخ 5 1,246 0:09:58

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo