شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی مثل کسی که گمشده دارد - بر اساس خاطرات سید صدرالدین صدر در جستجوی پدرش امام موسی صدر
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 مثل کسی که گمشده دارد 1 3,085 0:25:39
2 مثل کسی که گمشده دارد 2 3,276 0:27:17
3 مثل کسی که گمشده دارد 3 2,785 0:23:05
4 مثل کسی که گمشده دارد 2,749 0:22:47
5 مثل کسی که گمشده دارد 5 3,119 0:25:57
6 مثل کسی که گمشده دارد 6 3,337 0:27:48

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo