شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی نور الدین پسر ایران ، دفاع مقدس بر اساس خاطرات سید نورالدین عافی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 نورالدین پسر ایران 1 2,733 0:22:39
2 نورالدین پسر ایران 2 2,948 0:24:29
3 نورالدین پسر ایران 3 2,495 0:20:37
4 نورالدین پسر ایران 4 2,881 0:23:55

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo