شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی تبعیدی - بر اساس زندگی مرحوم آیت الله سید اسد الله مدنی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 تبعیدی 1 3,439 0:28:41
2 تبعیدی 2 2,914 0:24:12
3 تبعیدی 3 2,965 0:24:38
4 تبعیدی 4 3,213 0:26:45
5 تبعیدی 5 3,017 0:25:04
6 تبعیدی 6 3,281 0:27:20

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo