شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی میراث جاودان مروري گذری بر زندگی مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 میراث جاودان 1 3,584 0:29:55
2 میراث جاودان 2 3,587 0:29:56
3 میراث جاودان 3 3,343 0:27:52

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo