شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی یادداشت های یک دوست بر اساس زندگینامه شهید بزرگوار استاد مرتضی مطهری
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 یادداشتهای یک دوست 1 3,591 0:29:58
2 یادداشتهای یک دوست 2 3,273 0:27:16
3 یادداشتهای یک دوست 3 3,524 0:29:24
5 یادداشتهای یک دوست 5 3,509 0:29:16
6 یادداشتهای یک دوست 7 3,582 0:29:54
7 یادداشتهای یک دوست 8 3,220 0:26:49
8 یادداشتهای یک دوست 9 3,189 0:26:33
9 یادداشتهای یک دوست 10 3,242 0:27:00

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo