شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی لشگر خوبان - بر اساس خاطرات جانباز سرافراز مهدیقلی رضایی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 لشگر خوبان - مسافر 3,023 00:25:06
2 لشگر خوبان - فتح المبین 3,060 00:25:26
3 لشگر خوبان - پا به پای مسلم ابن عقیل 3,323 00:27:41
4 لشگر خوبان - پا به پای مسلم ابن عقیل 3,262 00:27:10
5 لشگر خوبان - واحد اطلاعات 3,185 00:26:31
6 لشگر خوبان - اولین شناسایی 2,902 00:24:06
7 لشگر خوبان - اولین شناسایی 3,377 00:28:09
8 لشگر خوبان - واحد شهدای کربلا 3,317 00:27:38
9 لشگر خوبان - گردان امام حسین 2,793 00:23:10
10 لشگر خوبان - گردان امام حسین 2,845 00:23:36
11 لشگر خوبان - روز های زید 2,964 00:24:38
12 لشگر خوبان - هور 3,174 00:26:25
13 لشگر خوبان - هور 3,052 00:25:22
14 لشگر خوبان - نبرد در کارخانه 2,979 00:24:45
15 لشگر خوبان - کربلای بدر 3,232 00:26:55
16 لشگر خوبان - کربلای بدر 3,233 00:26:55
17 لشگر خوبان - کربلای بدر 3,240 00:26:59
18 لشگر خوبان - غواص لار 3,166 00:26:21
19 لشگر خوبان - منطقه فریب 3,301 00:27:30
20 لشگر خوبان - ملکوت دسته یک 3,288 00:27:23
21 لشگر خوبان - عملیات شهادت 3,139 00:26:07
22 لشگر خوبان - جنگ زخم 3,056 00:25:24
23 لشگر خوبان - نصر هفتم 3,345 00:27:53
24 لشگر خوبان - هجرت 3,410 00:28:26

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo