شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی مرد آرام بر اساس زندگی مرحوم آیت الله حق شناس
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 مرد آرام 1 3,255 0:27:06
2 مرد آرام 2 3,570 0:29:48
3 مرد آرام 3 3,428 0:28:35
4 مرد آرام 4  3,560 0:29:43
5 مرد آرام 5 3,377 0:28:08
6 مرد آرام 6 3,130 0:26:02

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo