شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا
 
«گنج نامه»
این نمایش رادیویی دارای مضامینی همچون توبه، دوری از ریا، صداقت و همنشینی با صالحان را با روایتی شیرین و جذاب می باشد
که
در قالب نمایشی رادیویی تقدیم علاقمندان می شود
 

ردیف

« توضیحات »

دانلود حجم (کیلو بایت)
1 قسمت 1 2,888
2 قسمت 2 3,091
3 قسمت 3 2,772
4 قسمت 4 3,159
5 قسمت 5 3,583
6 قسمت 6 3,460
7 قسمت 7 3,591
8 قسمت 8 3,438
9 قسمت 9 3,428
10 قسمت 10 3,581
11 قسمت 11 3,079
12 قسمت 12 3,158
13 قسمت 13 3,183
14 قسمت 14 3,250
15 قسمت 15 3,246
16 قسمت 16 3,197
17 قسمت 17 2,978
18 قسمت 18 3,079
19 قسمت 19 3,264
20 قسمت 20 3,598
21 قسمت 21 3,339
22 قسمت 22 3,242
23 قسمت 23 3,007
24 قسمت 24 3,144
25 قسمت 25 3,544
26 قسمت 26 2,978
27 قسمت 27 3,222
28 قسمت 28 3,164
29 قسمت 29 3,605


Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo